Barion Pixel
Magánegészségügyi szolgáltatások elérhető áron!
Egészségbiztosítás Egészségfejlesztés Közegészségügy Magánegészségügy

Egy helyet javítottunk, már nem vagyunk utolsó előttiek…

Egy helyet javítottunk, már nem vagyunk utolsó előttiek…

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank 2022-es Versenyképességi jelentése. Az elemzés célja, hogy átfogó és hiteles képet adjon Magyarország versenyképességének olyan dimenzióiról, amelyekre a jegybank hagyományos makrogazdasági elemzéseiben kevesebb fókusz esik, noha meghatározó szereppel bírnak a gazdasági folyamatok alakulása szempontjából.

Figyelmünk a 85. oldaltól olvasható Egészséges társadalom fejezetre irányult, amelyben nem túl biztató képet kapunk az elmúlt és a várható időszak történéseiről:
“­Magyarország­ az ­Egészséges ­társadalom­ területen ­41,4­ ponttal ­a ­25.­ helyezést­ érte­ el­ a­ 27­ uniós ­tagállam ­körében­ 2022-ben.­ Az ­előző évhez­ képest ­1,5 ­ponttal­ emelkedett ­hazánk ­pontszáma,­ ami­ ­1 helyes­ előrelépést ­jelentett.­ A ­magyar­ pontszám­ továbbra­ is ­érdemben ­elmarad­ a ­régiós­(47,7 ­pont)­ és ­az ­uniós­ (59,3 ­pont) országok­ átlagától.”

Egy helyet javítottunk.

Fontos megállapítás az adatok értelmezéséhez, hogy a koronavírus hatás még nem látszódik Versenyképességi jelentésben bemutatott mutatók jelentős részénél, mivel azokhoz még 2019-es adatokat vettek figyelembe.

A tartósan rossz hazai mutatók okai olyan – az MNB által is elismert tények -, amelyek miatt még hosszú évekig a sor végén maradunk:

“Magyarország GDP-arányos egészségügyi kiadásai (6,4 százalék) a 3. legalacsonyabbak az Európai Unióban. A ­hazai­ ráfordítások­ érdemben­ elmaradtak ­a ­többi­ visegrádi­ ország­ (7,1 százalék) ­és ­az ­uniós ­országok­ (9,9 ­százalék)­átlagágától­ 2019-ben.

“A ­hazai­ egészségügyi­ rendszer­ egyik ­problémája, ­hogy ­az ­egészségügyi­ magánkiadások­ nem­ intézményesült­ formákban­ (egészségpénztárakon vagy ­kiegészítő ­magán egészségbiztosításokon)­ keresztül­ kerülnek ­elköltésre.”

“A­ háztartások­ közvetlen ­egészségügyi­ kiadásai ­a ­GDP ­1,8 ­százalékát ­teszik ­ki, ­ami­ magasabb a régiós ­(1,2 ­százalék)­ és­ az ­uniós­ átlagnál­ (1,5 százalék) ­is.”

“Magyarország átlagon alulinak tekinthető az Európai Unión belül az egészségügyi ágazat humán erőforrás ellátottságban.”

“­Főként ­a ­vény­ nélkül­ kapható­ gyógyszerek ­népszerűsége­ miatt ­a ­gyógyszerkiadások­ szintje GDP-arányosan­ a ­3. ­legmagasabb­ az ­Európai­ Unióban.”

“Egy ­átlagos­ kórházi­ tartózkodás­ hazánkban­ 2 ­nappal­ hosszabb­ az­ uniós­ átlagnál, ­ami­ főként ­a ­szociális ­és ­az ­egészségügyi ­ellátórendszer­ közötti nem­ megfelelő együttműködés eredménye.”

Akit részletesebben is érdekelnek az adatok és grafikonok az egyes területek elemzései, itt találják a Versenyképességi jelentést.

Az LMDoki online kutatásokat is végez egészségügyi területen. Várjuk érdeklődését!